Vizyonumuz

by sufaraaadmin

Meslek erbabına Yaratıcı fikirleri gerçekleştirme imkânı sunmak
Misyonumuz
Arap meslek sahiplerini geliştirmeye ve ustalık projeleriyle farklı iş
sektörlerinde eğitim projeleri geliştirmeyi ve tecrübe kazandırmayı amaçlayan
Arap müessesesi’dir.
Hedeflerimiz:
1. Arap yaratıcılık güçlerini geliştirip yeni ufuklar göstermek
2. Yeni iş alanlarında tecrübe alış verişi sağlamak adına bağlantılar
kurmak
3. Arap iş sektörlerini kalkındırmak ve küçük projelere destek olacak
çevreler oluşturmak
4. İş alanlarının veri, bilgi ve araştırma ihtiyaçlarını karşılamak
5. Arap iş ve meslek sahiplerinin nitelikliliğini artırmak ve ürünlerinin
kalitelerini artırmak.

Projelerimiz
1-teknik olsun idari olsun meslek tüm gruplarından mesleki eğitim projeleri.
2- Mesleki alanlarla alakalı kurumlar arasında tecrübe değişimi üzerine
değişim projeleri
3-öncü yaratıcı fikirlerle mesleki gruplara öncülük edecekbireysel ve sosyal
öncülük projelerine işraf etmek.
4-değişik mesleki iş gruplarının çalışmalarında yeterlilik derecesini yükselten
teknik ve teknolojik projeler.

5-mesleki gruplar içerisinde sendikal faaliyetleri bu alanlarda çalışanların
hepsine hizmet edecek ve onlara fayda sağlayacak şekilde destekleme
projeleri.
6-kurumlar ve arap Meslek sendikaları ve türk ve uluslararası benzer
kurumlar arasında sendikalar ve kurumları bağlama projeleri.

WhatsApp chat